VSTUPNÍ TEST - FINŠTINA / PLACEMENT TEST - FINNISH


dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky


According to the Common European Framework of Reference for Languages


U každé otázky označte správnou odpověď. Škálu jazykových úrovní si můžete prohlédnout ZDE

Mark the correct answer for each question. You can see the scale of language levels  HERE


Jméno a příjmení
Name and surname
* Povinný údaj (Mandatory)
Firma
Company
E-mail * Povinný údaj (Mandatory)
Telefon
Phone
* Povinný údaj (Mandatory)
Zájemce o kurz JCL
Interested in a course
Ano/YesNe/No

Pokud máte zájem o kurz, kontaktujte nás prosím na telefonu 226 200 022 nebo mailu jazyky@jcl.cz
If you are interested in a course, please contact us by phone 226 200 022 or email jazyky@jcl.cz